مونیکا بازیگر جوان اهل کشور هندوستان مسلمان شد...


مونیکا بازیگر جوان اهل کشور هندوستان مسلمان شد.
این بازیگر جوان اعلام کرد که من نه بخاطر اینکه عاشق پسر مسلمانی شده باشم و هیچ دلیل دیگری, بلکه فقط بخاطر قوانین خوب  و انسان دوستانه اسلام, تصمیم گرفتم دینم را تغییر دهم.

بازیگر زن هندی مسلمان شد! + عکس قبل و بعد از مسلمان شدن - تصویر 1

مونیکا اضافه کرد که با شرایط جدیدی که دارم دیگر در هیچ فیلمی بازی نخواهم کرد با اینکه تصمیم خیلی سختی است اما من تصمیم خودم را گرفته ام ودیگر فیلم بازی نمیکنم.

بازیگر زن هندی مسلمان شد! + عکس قبل و بعد از مسلمان شدن - تصویر 2

او هم اکنون نام رحیمه را برای خود انتخاب کرده است.
مونیکا جز بازیگرانی است که در جنوب هند شهرت زیادی داشت و در بیش از 50 فیلم بازی کرده استنظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه