فردی اسکاتلندی در ساحل این منطقه به سنگی برخورد که بسیار شبیه صورت انسان است. وی هراسان با یک باستان شناس تماس گرفت. این متخصص، پس از بررسی این سنگ گفت که هیچ نشانه ای...


فردی اسکاتلندی در ساحل این منطقه به سنگی برخورد که بسیار شبیه صورت انسان است. وی هراسان با یک باستان شناس تماس گرفت. این متخصص، پس از بررسی این سنگ گفت که هیچ نشانه ای از نقش داشتن انسان در نقش بستن صورت انسان بر این سنگ نمی بیند. البته، وی این گمان را هم رد نمی کند که 40 سال پیش دستی به ساخت این صورت همت گماشته باشد!

سنگ انسان نما! + عکس - تصویر 1

... ولی شاید دلی عاشق داشته است روزی این صورت زیبا که اکنون از روزگار آموخته سنگ بودن عین طبیعت است!نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه